Какъв е механизмът и техниката на провежданата реклама?

Така наречените “Trade-in” промоционални кампании представляват ефективен начин да позволите на вашите клиенти да получават продукт на доста привлекателна цена, в случай че закупят друг ваш продукт или допълнително използват услуги предоставяни от вашата компания.

Този вид кампании се използват много от по-големите търговци на дребно като вериги за продажба на бяла и черна техника, бензиностанции, вериги за хранителни стоки, както и от телекомуникационни компании и т.н

Но дали маркетинговите агенции подготвящи кампанията и маркетинговите екипи на компаниите са запознати с Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, чиито правила са транспонирани и в българското законодателство и следва да бъдат съблюдавани при организирането на този сорт кампании.

Какви са последствията ако бъдат установени нарушения на регулаторните органи?

Фактическа обстановка

В настоящия случай, един от големите телекомуникационни оператори в България е организирал промоционална кампания, не ограничена със срок, рекламирайки възможността потребителите да закупят конзола „Playstation 4” + подарък, като устройството може да бъде закупено по няколко начина – със сключването на договор за „Домашен интернет‘, договор за „Интернет и телевизия“ към съответния оператор или ако притежават специална клубна карта като лоялни клиенти на оператора.

След проверка на регулаторните органи се установява, че рекламираните конзоли не са налични в проверяваните обекти, като потребителите не са могли да закупят продукта по нито един от посочените начини. Стоката е изчерпана в обектите в цялата страна, а маркетинговия екип не се е погрижил да предостави информация дали конзолата ще бъде доставена и кога. Липсват обективни причини за неналичност на стоката. Въпреки невъзможността да осигури продукта, търговеца не е преустановил кампанията, продължавайки рекламата, както чрез телевизионната мрежа, така и чрез брошури и по интернет.

От установените факти, се разбира, че дружеството е заредило недостатъчен брой от игралните конзоли в сравнение с мащаба на промоционалната кампания. Освен това, въпреки ранното изчерпване на количествата, маркетинговия екип не е направил усилия навременно да преустанови кампанията.

По този начин дружеството рекламира продукт, който не е бил наличен в търговската мрежа и не е могло да бъде доставен на клиентите.

Нарушението е описано като прилагане на нелоялна заблуждаваща търговска практика по смисъла на чл. 68ж, т. 5 от З., тъй като дружеството отправя покана за покупка на определена цена, като не посочва разумни основания, поради които не може да достави стоката или да осигури доставянето й от друг търговец, в определен период от време и разумно количество, съобразени с характеристиките на стоката, цената й и направената за нея рекламна кампания.

Полезни съвети?

На първо място, когато организирате промоционална кампания, в която предоставяте възможност на потребителя да получи един артикул на атрактивна цена, при условие, че закупи друг продукт или използва услуга, която вашия бизнес предлага, трябва да доставите такова количество артикули, което отговаря на мащаба на рекламата, срока на нейното провеждане и размера на бизнеса ви.

Какво имаме в предвид?

Мащаб на рекламата – колко на брой и какви канали за разпространение използвате (разпространение на брошури, поставяне на стелажи, билборд реклама, телевизионна и радио реклама, фейсбук реклама, банер реклама в интернет, промотиране на кампания в официални уебсайт на бизнеса и т.н)

Не е необходимо търговецът да осигуря постоянни наличности от промоционалните стоки по време на цялата кампания. Липсата на един от артикулите, в един от обектите на търговеца не води автоматично до осъществяване на състава на заблуждаващата търговска практика. Законът изисква доставката на предлаганата стока да е в количества, които са разумни с оглед естеството на продукта, мащаба на рекламата и предложената цена.

Срок на кампанията – това условие е твърде важно, с оглед преценката дали доставените промоционални артикули са достатъчни или създава рискове, кампанията да бъде възприета като нелоялно привличане на клиенти, използвайки атрактивна оферта за продукт, който не е наличен през по-голямата част провеждане на кампанията. Това е мястото, където трябва да отбележим, че поставяйки условието „до изчерпване на количествата“ не винаги гарантира спазване на нормативните изисквания на българското и европейско законодателство. Регулаторните органи ще съпоставят периода от започването на кампанията до изчерпване на промоционалния артикул и обявения срок на кампанията или времето, през което кампанията е продължила своето действие.

Размери на бизнеса – важна е правилната преценка дали кампанията ще има териториално действие – определени обекти, градове или цялата страна. Когато изготвяте план за поръчка на промоционалните артикули, изчислете общия брой потребители, които биха могли да посетят вашия бизнес.

На второ място – Общи условия на промоционалната кампания.
Съветваме ви да предоставите тяхното изготвяне на специалисти, които имат опит и познания в областта на потребителското и конкурентно законодателство.

Добра техника е общите условия да бъдат публикувани на официалния уеб сайт на фирмата, което предоставя по-удобен начин при нужда те да бъдат променяни. Не забравяйте своевременно да уведомите потребителите при промяна на условията на кампанията или при прекратяване на нейното действие.