Декларация лични данни работодател

Декларация за защита на личните данни

Декларация за конфидиденциалност

За какво служи декларацията за защита на личните данни?

Целта на този документ е да послужи като доказателство, че категория лица – работници и/или служители на вашето дружество или персонала на дружествотоПрочети повече