GDPR Въпросник

Page 1 of 6
С помощта на въпросите представени по-долу ще преценим вида услуги, които са адекватни за вашия бизнес и ще предоставим възможно най-точна ценова оферта.
Въпросите са на тема:
  1. Обща информация за бизнеса.
  2. Видове лични данни, цели и обработка.
  3. Контакти за връзка с цел предложение на оферта и решение.

(напр. изпълнение на поръчки; договорни задължения; законови задължения; за целите на директния маркетинг и т.н)

(напр. медицинска информация, биометрични данни, данни за семейно положение, имотно състояние, данни относно етническа принадлежност, сексуална ориентация, политическа принадлежност и др.)

(напр. спедитори, външни счетоводни фирми, правни кантори, ИТ обслужване и т.н)

(напр. извършвате маркетинг услуги за други фирми; предоставяте счетоводни услуги, набиране на персонал и т.н)

Контакти
Въведи данни за контакт и ние ще се свържем в срок до 24 часа.