Каква маркетингова стратегия е използвал търговеца?

Промоционалните кампании с подарък при покупка са често използван маркетингова стратегия за увеличаване оборота, като търговците предлагат на своите клиенти и дистрибуторите по веригата премиум оферта или подарък при закупуване на техния продукт или услуга.

Тази стратегия се прилага успешно
за изчистване на запаси от стоки, както и за насърчаване потребителите да предпочетат вашия продукт пред конкуренцията.

Какви са основните пунктове, които трябва да бъдат съблюдавани от маркетолози при планирането и провеждането на този вид кампании?

Разбира се, на първо място трябва да изберете подарък, който е съотносим с основния продукт или услуга, към които го предлагате. Например: „Ako целите да увеличите продажбите на екстра качесво кафе и предлагате безплатна чаша за кафе подарък„. Така създадена, маркетинговата кампания удължава своята ефективност във времето, като създавате условия потребителят да се сеща за вашия бранд, когато използва предоставения подарък. Добра практика е подаръчните артикулите да са малки по обем, лесни за складиране и подредба в центровете за получаване.

Второто ключово правило е да предвидите ясен механизъм на действие на кампанията, управление и контрол. Това е една от трудните задачи за по-големи компании, които имат множество търговски обекти, както и за франчайз бизнеса.

Регулативни нарушения от практиката

Фактическа обстановка

При организираната от българска компания производител на бира промоция „Ариана- награди като за световно„, търговецът използва посочената по-горе маркетингова стратегия. Условията на кампанията предвиждат възможност потребителите да получат награда – лимитирана стъклена чаша „Арияна“, при условия, че съберат 12 броя капачки с печеливш символ. Търговецът е спазил изискванията на законодателството като е публикувал в официалния си уеб сайт условията на кампанията и нейният срок. „промоцията е валидна от 07.05.2014 г. до 20.07.2014 г. или до изчерпване на количествата награди в наградните центрове. ….„.

Наградите се изчерпват твърде по-рано, поради което са извършени и проверки от регулаторните органи.
Изводите на проверяващите са за наличие на заблуждаваща търговска практика, тъй като рекламната кампания, съпътстваща промоцията е засегнала огромен брой потребители, като същата е повлияла сериозно на тяхното икономическо поведение, имайки предвид елемента „обещана награда“, както и това, че е било наложително поради изчерпаните количества на „обещаната награда“ да се обикаля по различните наградни центрове, за да може тя да бъде получена. Рекламният текст на кампанията, който гласи, че всеки участник събрал необходимия брой точки ще спечели чаша Ариана 330 мл от лимитирана серия е прието като мотивиращо условие, което е стимулирало потребителите да предпочетат продукт на търговеца пред този на конкурентите.

В случая въпреки изричното предвиденото условия „до изчерпване на количествата“, регулаторните органи приемат, че търговецът не е съобразил изначално количеството печеливши капачки с количеството награди, въпреки че това е било под неговото влияние, и точно това му действие е довело до факта, че печелившите капачки са повече, отколкото подсигурените награди.

В заключение

Нормативните разпоредби на българското и европейско законодателство изискват броя на предлаганите промоционални продукти да съответства на мащаба на рекламата.

Ако въпреки положените усилия изчисленията се разминават с действителното търсене на продуктите, и при невъзможност да осигурите своевременни допълнителни доставки, необходимо е да прекратите рекламата преждевременно, като спрете разпространението на рекламните съобщения от всички канали, премахнете всички рекламни материали от търговските обекти и уведомите своевременно потребителите, както чрез публикация в официалната интернет страница, така и на място в търговските обекти.

Имате нужда от консултация във връзка с планиране на подобна кампания или ви притесняват въпроси относно проведена вече такава? Не се колебайте да се свържете с нашия екип!