ГДПР и Маркетинг

Какви промени донесе май 2018 за маркетинга - след влизане в сила ГДПР?

Един от въпросите, които най-често ни се задава, през последните месеци, е:

"ГДПР задължава ли ни да съберем отново съгласия за цялата ни маркетингова база данни?"

В много (всъщност, в повечето случаи) отговорът е "НЕ" - макар , че обяснението не е много ясно и объркването е съвсем разбираемо.Прочети повече


Декларация лични данни работодател

Декларация за защита на личните данни

Декларация за конфидиденциалност

За какво служи декларацията за защита на личните данни?

Целта на този документ е да послужи като доказателство, че категория лица – работници и/или служители на вашето дружество или персонала на дружествотоПрочети повече


3 Фундаментални Промени за Бизнеса Новия Регламент

Какви промени предвижда Новия регламент за защита на данните?

Новият Общ регламент по защита на данните, познат още като ГДПР, въвежда множество съществени промени спрямо настоящия Закон за защита на личните данни, включително фундаментална промяна в начина, по който организациитеобработват лични данни. По същество, компаниите ще трябва да предприемат по-проактивен подход към управлението на лични данни и последващия мониторинг и докладване.

Прочети повече