ГДПР и Маркетинг

Какви промени донесе май 2018 за маркетинга - след влизане в сила ГДПР?

Един от въпросите, които най-често ни се задава, през последните месеци, е:

"ГДПР задължава ли ни да съберем отново съгласия за цялата ни маркетингова база данни?"

В много (всъщност, в повечето случаи) отговорът е "НЕ" - макар , че обяснението не е много ясно и объркването е съвсем разбираемо.Прочети повече


Данните на пациентите и Общият Регламент за Защита на данните

Как здравният сектор трябва да управлява пациентската информация?

На 25 май 2018 година ГДПР ще влезе в сила в целия Европейски Съюз. Регламентът въвежда значителни промени в съществуващото българско законодателство относно защитата на лични данни.

ГДПР ще се прилага ли и в моята медицинска практика?

Прочети повече


ЗМИП

КАКВО ПРЕДВИЖДА НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ?

Ще предотврати ли новият закон изпирането на пари, какво ново предвижда той като механизми за превенция и как да се подготвим?Прочети повече


ePrivacy Regulation

E-Privacy Regulation

След приемането на Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”), европейския законодател продължава изпълнението на стратегията за цифров единен пазар, с цел да се увеличи доверието в цифровите услуги и тяхната сигурност.
До началото на 2019 г. се очаква да бъде приет Регламента (ЕС) относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения („E-Privacy Regulation” или „Регламент за защита на е-съобщенията“).Прочети повече


Декларация лични данни работодател

Декларация за защита на личните данни

Декларация за конфидиденциалност

За какво служи декларацията за защита на личните данни?

Целта на този документ е да послужи като доказателство, че категория лица – работници и/или служители на вашето дружество или персонала на дружествотоПрочети повече


Реклами насочени към Деца

Какво казва закона за представянето на продукт като „детски“ или „предназначен за деца“ ?

В европейското и национално законодателство липсват общи нормативно установени изисквания към група „детски храни“.

Детските храни са регламентирани в националното законодателство в съответните подзаконови актове:Прочети повече


Рекламни кампании с подарък "до изчерпване на количеството"

Каква маркетингова стратегия е използвал търговеца?

Промоционалните кампании с подарък при покупка са често използван маркетингова стратегия за увеличаване оборота, като търговците предлагат на своите клиенти и дистрибуторите по веригата премиум оферта или подарък при закупуване на техния продукт или услуга.Прочети повече


По-сериозно внимание при използване на чужди рекламни материали

Глобализацията на световните пазари и членството на Република България в Европейския съюз улесняват значително навлизането на чужди продукти на националния пазар.

Маркетолозите се възползват от предварително създадените промоционални материали от техните чуждестранни колеги и ги използват директно в своите кампании.

Прочети повече


Нелоялна търговска практика - телекомуникации

Какъв е механизмът и техниката на провежданата реклама?

Така наречените “Trade-in” промоционални кампании представляват ефективен начин да позволите на вашите клиенти да получават продукт на доста привлекателна цена, в случай че закупят друг ваш продукт или допълнително използват услуги предоставяни от вашата компания.Прочети повече