3 Фундаментални Промени за Бизнеса Новия Регламент

Какви промени предвижда Новия регламент за защита на данните?

Новият Общ регламент по защита на данните, познат още като ГДПР, въвежда множество съществени промени спрямо настоящия Закон за защита на личните данни, включително фундаментална промяна в начина, по който организациитеобработват лични данни. По същество, компаниите ще трябва да предприемат по-проактивен подход към управлението на лични данни и последващия мониторинг и докладване.

Прочети повече