Данните на пациентите и Общият Регламент за Защита на данните

Как здравният сектор трябва да управлява пациентската информация?

На 25 май 2018 година ГДПР ще влезе в сила в целия Европейски Съюз. Регламентът въвежда значителни промени в съществуващото българско законодателство относно защитата на лични данни.

ГДПР ще се прилага ли и в моята медицинска практика?

Прочети повече