Реклами насочени към Деца

Какво казва закона за представянето на продукт като „детски“ или „предназначен за деца“ ?

В европейското и национално законодателство липсват общи нормативно установени изисквания към група „детски храни“.

Детските храни са регламентирани в националното законодателство в съответните подзаконови актове:Прочети повече